Info Geothermie Team Construct Traditionele sleutel op de deur woningen.
Info Team Construct Traditionele sleutel op de deur woningen.

FOTOVOLTAISCHE : productie van groene electriciteit. teamconstruct

TEAM CONSTRUCT : Fotovoltaïsche zonnepanelen

  • beschrijving
  • schema

Men mag voltaïsche zonnepanelen niet verwarren met thermische zonnepanelen. Het gaat hier om twee totaal verschillende technieken die niet dezelfde functies vervullen.Team Construct info fotovoltaïsche.

Team Construct : Een thermische zonne-installatie zet zonnestralen om in warmte. De infraroodstralen worden opgevangen door zonnecollectors waarin een warmtegeleidende vloeistof circuleert (water+glycol). De calorieën worden naar een boiler getransporteerd. Het geproduceerde warm water kan onmiddellijk gebruikt worden voor de douche, het bad en de afwas.

Team Construct : Het voltaïsche systeem zet zonnestralen om in elektriciteit. De fotonen worden opgevangen door zonnecollectors die opgebouwd zijn uit silicium cellen die, met elkaar verbonden, gelijkstroom leveren. Om in huis te worden aangewend of te worden doorverkocht, moet deze stroom omgezet worden in wisselstroom.
Met een fotovoltaïsche installatie wordt u elektriciteitsproducent, en dat brengt u geld op. Voor de bevoorrading van het openbare net wordt u betaald per kW/h.

Team Construct - Een fotovoltaïsche installatie levert ook elektriciteit indien het bewolkt is.

Team Construct : De elektriciteitsbehoefte van een eengezinswoning voor 4 personen, dit wil zeggen voor verlichting en ander gebruik, met uitzondering van verwarming en sanitair warm water, bedraagt ongeveer 3.500 kWh/jaar.
Een fotovoltaïsch systeem van 29 m² (4,2 kW) kan het equivalent van dit verbruik opwekken. TEAM CONSTRUCT.

Men moet echter met verscheidene parameters rekening houden.